Игри

Информация за страница Статисти

   Статисти са всички онези хора, които по време на реклами и филми имат частични епизодични роли. Те са необходими при заснемането на масови сцени в продукциите, където има нужда от повече хора, струпани на едно място. Това обаче е само една възможност за тях, а други са свързани с улавянето им в кадър от камерата за кратко време. Ролите си приличат по това, че не изискват кой знае какво от тях, освен да изпълнят кратките нареждания на режисьора. Далеч по-трудна е задачата на изпълнителите на главни роли, които имат и най-много реплики от всички останали. За статичната роля също понякога се изисква наизустяването на няколко изречения, но по своята същност те са кратки и ясни. Хубавото е, че можем да участваме с такива роли в много на брой филми, като преди това се явяваме на кастинг, за да получим одобрението на режисьора и останалия екип, заел се със създаването на филма.

    Рекламните статисти си приличат с филмовите по това, че също нямат кой знае каква активна роля по време на снимките. Обикновено от тях тогава се изисква да се усмихват пред камерата, показвайки ефекта от рекламирания продукт или също да минат в кадър. Разбира се, заснемането на статична роля във филм понякога продължава доста по-дълго в сравнение с рекламата, но и полученото парично възнаграждение там е по-голямо. Това е едно от основните неща, които имат значение за статиста. За да се навие да участва в снимките, след като вече е одобрен на кастинга, той трябва да реши дали предложеният му хонорар го устройва. Снимачният процес рядко продължава повече от няколко дни за статиста, но той е длъжен през цялото това време да е на разположение. Възможно е ролята му да е наред едва на третия ден, а като компенсация такива хора получават храна и вода на ден, с което им се осигурява едно от дневните хранения. Изморителна част за всички такива хора вероятно представляват снимките в отдалечена местност, като тогава те биват откарвани с камиони или микробуси до съответното място. Впоследствие биват връщани, но това дълго пътуване действа изтощително на силите.

     Много статисти имат сериозен опит в киното и рекламите, но за съжаление е много труднода пробият до такава степен, че да се превърнат в актьори ако не с главни, то поне с по-големи роли. Има и изключения от това правило, но тенденцията е, че статистът по-скоро ще си остане такъв за цял живот, защото утвърдените кадри са трудни за изместване и се предпочитат от режисьори и сценаристи. Предвид факта, че постоянно се снимат нови филми в страната, при това не само от български произход, има доста работа за хората от този занаят. Възможно е самите те пък да препоръчат някого за дадена сцена на екипа на филма и така да допринесат още за по-лесното протичане на снимките. Част от работата на режисьора е да намери подходящите хора за всяка една роля,а това понякога се оказва трудна за изпълнение задача, изискваща време и ресурси. Всеки ден вероятно има статистически кастинги за филми и реклами.

eXTReMe Tracker